Schulelternrat

Vorsitzende des Schulelternrates:

  • Herr Pingel, 3a
  • Frau Schlingmann, 3a

Elternvertreter der einzelnen Klassen:

 
1a Frau Flötotto V Frau Richter Stv
1b Herr Dr. Ollrog V Frau Schellworth Stv
1c Frau Odlozinski V Frau Ising Stv
2a Herr Bruns V Frau Pfeiffer-Hellmold Stv
2b Frau Dödtmann V Frau Pophal-Suhr Stv
3a Herr Pingel V Frau Schlingmann Stv
3b Frau Langebartels V Frau Koller Stv
4a Frau Kliche V Frau Schomakers Stv
4b Herr Rott V Frau Della Monica Stv