Schulelternrat

Vorsitzende des Schulelternrates:

  • Herr Pingel, 4a
  • Frau Schlingmann, 4a

Elternvertreter der einzelnen Klassen:

 
1a Frau Matschy V Frau Gundermann Stv
1b Frau Mika V Herr Schlegel Stv
2a Frau Flötotto V Frau Richter Stv
2b Herr Dr. Ollrog V Frau Schellworth Stv
2c Frau Odlozinski V Frau Ising Stv
3a Herr Bruns V Frau Pfeiffer-Hellmold Stv
3b Frau Dödtmann V Frau Pophal-Suhr Stv
4a Herr Pingel V Frau Schlingmann Stv
4b Frau Langebartels V Frau Koller Stv